۵۰ مهارت شغلی که باید در رزومه خود درج کنید

اقتصادی
Typography

نوشتن رزومه ای معمولی گاهی می تواند خیلی سخت باشد. شاید مدتهاست که شما بیکار بوده اید، شاید می خواهید شغل خود را تغییر دهید و یا شاید مادری هستید که چند سال مشغول بزرگ کردن بچه هایتان بوده اید.موقعیت شما هرچه باشد، خبرهای خوبی برایتان داریم. روزمه ها تغییر کرده اند. مهارت های شما به اندازه استخدام رسمی شما ارزشمند هستند و به شما کمک می کنند رزومه خود را به خورد کارفرمای بالقوه بدهید.فورد آر. مایرز، مربی شغلی، سخنگو و مؤلف کتاب "وقتیکه هیچکس شما را استخدام نمی کند، شغلی که می خواهید بدست آورید" (Get the Job You Want, Even When No One’s Hiring)، جستجوکنندگان شغل را تشویق می کند تا بعضی از تجربه های گذشته خود، در شغل های با حقوق و بی حقوق، را در هنگام تقاضای شغلی جدید، ذکر کنند.

او می گوید: «این مهارت های قابل انتقال که در طی فعالیتی – کارهای داوطلبانه، کلاس ها، پروژه ها، سرگرمی ها، ورزش ها و یا حتی به عنوان پدر و مادر – بدست می آیند را می توان برای شغل بعدی بکار برد. با افزودن مهارت های قابل انتقال به رزومه، کارفرمایان درک بهتر و تصویر وسیعتری از کسی که می خواهند استخدام کنند بدست می آورند – همچنین از علایق، ارزش ها و تجربیاتی نامزد این شغل وارد کار خواهد کرد، آگاه خواهند شد.»

مایز این مهارت های قابل انتقال را به ۵ حوزه مهارتی وسیع تقسیم کرده است و نمونه هایی از نحوه توصیف آنها داده است:

  ارتباطات

واضح و موجز می نویسد، بطور مؤثری صحبت می کند، با دقت گوش می کند، ایده های خود را صراحتاً بیان می کند، در مورد تفاوت ها مذاکره می کند، آنها را برطرف می کند، بحث های گروهی را رهبری می کند، بازخورد می دهد، دیگران را قانع می کند، راه حل های فکر شده اس ارائه می دهد، اطلاعات درستی جمع آوری می کند، در میان جمع، با اعتماد به نفس حرف می زند.

 مهارت های بین فردی

با دیگران خوب کار می کند، حساس و حمایتگر است، به دیگران انگیزه می دهد، مشورت و همکاری می کند، بطور مؤثری نمایندگی می کند، احساسات را درک می کند، به خود مطمئن است، مسئولیت پذیر است.

  پژوهش و برنامه ریزی

پیش بینی می کند، ایده خلق می کند، مشکلات را شناسایی می کند، اهداف را در نظر می گیرد، منابع را شناسایی می کند، اطلاعات جمع آوری می کند، مشکلات را حل می کند، نیازها را تعریف می کند، مسائل را تحلیل می کند، استراتژی می سازد، موقعیت ها را ارزیابی می کند.

 مهارت های سازمانی

به جزئیات رسیدگی می کند، وظایف را هماهنگ می کند، منظم است، بطور مؤثری پروژه ها را مدیریت می کند، ضرب الاجل ها را در نظر می گیرد، هدف تعیین می کند، بر بودجه کنترل دارد، برنامه ریزی می کند و فعالیت ها را ترتیب می دهد.

 مهارت های مدیریتی

گروه ها را رهبری می کند، درس می دهد، درس می گیرد، آموزش می دهد، مشورت می کند، مربیگری می کند، تعارض ها را مدیریت می کند، مسئولیت می دهد، تصمیم گیری می کند، به دیگران جهت می دهد، تصمیمات را پیاده می کند، سیاست ها را اجرا می کند، مسئولیت می پذیرد