مال خوب بیخ ریش کی‌؟

اجتماعی
Typography
مال خوب بیخ ریش کی‌؟
 
چند سالی‌ است که بازی عوض کردن نام خلیج فارس مّد شده و یک نقشه، خلیج عربی‌ چاپ می‌کند و یک نقشه خلیج فارس.از همان زمان‌ها مناقشات لفظی برای برخورد با این موضوع آغاز شد و کار به جایی‌ کشید که حتی ، تنب بزرگ و کوچک هم داشت زیر سوال میرفت.به هر حال این داستان همچنان ادامه دارد. اما یکی‌ از تمهیدات برای جلوگیری از اشاعه خلیج عربی‌ را می‌توان رسانه‌ی کردن این موضوع قلمداد کرد.
برای مثال، نام لیگ برتر فوتبال شد : لیگ خلیج فارس و این موضوع همواره در زمان پخش فوتبال برای دوستداران فوتبالی و غیر فوتبالی خلیج فارس یادآوری می‌‌شود. و البته سمینارها و برنامه‌ها با محوریت این موضوع که برگزار شده، به کنار. اما اخیراً در برگزاری بازیهای گوانگجو چین باز هم نام مجعول خلیج عربی‌ بر پای نقش خورده بود، و مسئولین حاضر از سمت ایران هم لااقل حاضر به ترک صحنه نشدند.
 
اما نکته اینجاست که در زمان پخش فوتبال لیگ و اعلام مکرر این شعار ( " خلیج همیشه فارس ")، کسانی‌ مخاطب قرار میگیرند که این شعار برایشان بدیهی‌ است. من ایرانی  در همیشه فارس بودن این خلیج شک ندارم، باید فکری به حال دیگر مخاطبان کرد که عمدا یا سهوا به بیان خلیج عربی‌ می‌‌پردازند. شاید، اگر چینی‌ها بی‌ اعتنایی ما را ببینند فردا روزی به جای عربی‌ وفارسی، خلیج همیشه چین را هم ببینیم
 مال خوب بیخ ریش کی‌؟

چند سالی‌ است که بازی عوض کردن نام خلیج فارس مّد شده و یک نقشه، خلیج عربی‌ چاپ می‌کند و یک نقشه خلیج فارس.از همان زمان‌ها مناقشات لفظی برای برخورد با این موضوع آغاز شد و کار به جایی‌ کشید که حتی ، تنب بزرگ و کوچک هم داشت زیر سوال میرفت.به هر حال این داستان همچنان ادامه دارد. اما یکی‌ از تمهیدات برای جلوگیری از اشاعه خلیج عربی‌ را می‌توان رسانه‌ی کردن این موضوع قلمداد کرد. برای مثال، نام لیگ برتر فوتبال شد : لیگ خلیج فارس و این موضوع همواره در زمان پخش فوتبال برای دوستداران فوتبالی و غیر فوتبالی خلیج فارس یادآوری می‌‌شود. و البته سمینارها و برنامه‌ها با محوریت این موضوع که برگزار شده، به کنار. اما اخیراً در برگزاری بازیهای گوانگجو چین باز هم نام مجعول خلیج عربی‌ بر پای نقش خورده بود، و مسئولین حاضر از سمت ایران هم لااقل حاضر به ترک صحنه نشدند.
اما نکته اینجاست که در زمان پخش فوتبال لیگ و اعلام مکرر این شعار ( " خلیج همیشه فارس ")، کسانی‌ مخاطب قرار میگیرند که این شعار برایشان بدیهی‌ است. من ایرانی  در همیشه فارس بودن این خلیج شک ندارم، باید فکری به حال دیگر مخاطبان کرد که عمدا یا سهوا به بیان خلیج عربی‌ می‌‌پردازند. شاید، اگر چینی‌ها بی‌ اعتنایی ما را ببینند فردا روزی به جای عربی‌ وفارسی، خلیج همیشه چین را هم ببینیم

مهدی تربتی