اشتراک هفته نامه پرشین Persian Weekly Subscription

هفته نامه پرشین
Typography

اشتراک هفته نامه پرشین

خوانندگان محترم پارسی زبان،

چنانچه تمایل به اشتراک و دریافت هفته نامه پرشین دارید، می‌توانید جهت دریافت فرم اشتراک با شماره های 00447811000455 و 00442071935592 تماس گرفته و هزینه اشتراک خود را به حساب جاری شماره 109369 نزد بانک سپه شعبه بلوار کشاورز (کد 1395) به نام روزنامه دنیای اقتصاد (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه) واریز و رسید فرم را همراه با فرم اشتراک از طریق پست سفارشی به نشانی:
«تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شمال غربی میدان شعاع، پلاک 108، کدپستی 1585995611، اداره امور مشترکین هفته نامه پرشین» ارسال و یا به شماره 42710449 فکس نموده و روزنامه را در سراسر انگلستان و اروپا دریافت نمایید.

هزینه اشتراک ارسال از طریق پست انگلستان:

سه ماهه: 30 پوند

شش ماهه: 60 پوند 

یک ساله: 120 پوند

 توجه:

- تاریخ شروع اشتراک برای مشترکین، حداکثر یک روز پس از وصول درخواست مشترک به اداره امور مشترکین است.

- هزینه اعلام شده بابت یک نسخه است، در صورت درخواست تعداد نسخه بیشتر، خواهشمند است تعداد مورد نیاز را در قسمت مربوطه (در فرم) مشخص فرمایید.

- استادان دانشگاه و دانشجویان می‌توانند با ارسال کپی مدرک شناسایی یا کارت دانشجویی از تخفیف 10 درصدی هزینه اشتراک برخوردار شوند.

- رسید پرداختی پستی را تا پایان مدت اشتراک نزد خود نگه دارید.

- به مدارک ارسالی ناقص و بدون کدپستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- لطفا در صورت تغییر نشانی، کتبا امور مشترکین را مطلع فرمایید.

- خواهشمند است مبالغ واریزی را از طریق حواله تلفنی ارسال فرمایید.

- همکاران ما با تلفن‌های 2-42710450 در اداره امور مشترکین و 3-87762501 در روابط عمومی روزنامه دنیای اقتصاد ضمن پاسخگویی به سوالات شما آماده دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهاد از جانب شما هستند.

 اشتراک نسخه الکترونیکی هفته نامه پرشین

چنانچه تمایل به اشتراک و دریافت هفته نامه پرشین به صورت الکترونیکی دارید، لطفا اینجا را کلیک کنید.

اشتراک   هفته نامه پرشین Persian Weekly Subscription

                                                        

 
   


نام و نام خانوادگی  ..........................                                              ............................Name: آدرس: ...............................................                         .......................................Address:
کد پستی:  .........................................                      ........................................   Post Code:   تلفن: ............................                                                                   ..........................Tel: 
ایمیل: ..................................................              ........Email: ...........................................

اشتراک جدید   تمدید اشتراک     شماره اشتراک     .......................    از تاریخ: ........................

مدت اشتراک: یکسال    6 ماه 

Please indicate: New Subscription      Subscription renewal    
Subscription No. (if known) 
...........................
Subscription period:    One year □    6 Months        Start  date: ..........................

مبلغ  ........................ بابت هزینه اشتراک پرداخت شد:
   چک (پیوست)  کارت اعتباری   غیره  در این صورت مشخص بفرمایید به چه ترتیب:..............................

The amount of ............... is forwarded: 
Cheque     Credit Card: Visa    Master card    Switch     Delta

  *Card no :............................*Expiry data:........... *Start Date :.............
*Security Code :....... 
(آخرین سه شماره پشت کارت  ).        

*Issue no ..................... *Amount:...................*Other □ please specify


Payable to: Persian Weekly           (وجه اشتراک قابل انتقال است ولی قابل برگشت نمی باشد)

بهای اشتراک هفته نامه پرشین:

انگلستان یکسال   80    پوند- شش ماه   50   پوند

کشورهای منطقه EURO: یکسال 120 یورو - شش ماه 70 یورو 

کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای بالکان: یکسال 100 پوند - شش ماه 70 پوند (یا معادل آن)

سوئیس: یکسال 220 فرانک سوئیس - شش ماه 140 فرانک سوئیس

آمریکا: یکسال 180 دلار - شش ماه 100 دلار

کانادا: یکسال 200 دلار کانادا- شش ماه 160 دلار کانادا

سایر کشورها: یکسال 150 پوند - شش ماه 100 پوند (یا معادل آن)

UK: one year £80- 6 months £50

Euro Countries: one year €120- 6 months €70

Scandinavian/Balkan Countries: one year £100-6months £70 (or equivalent)

Switzerland: one year SFr 200- 6 months SFr 140

U.S.A. :one year US$ 180- 6 months US$ 100

Canada: one year CA$ 200- 6 months CA$ 160

Other Countries: one year £150 (or equivalent)- 6 months £100 (or equivalent).

Please note rates vary for institutions and companies

 

Please return to:
Persian Weekly paper

Tel: 020 8123 2357- Fax: 020 8455 4203

[email protected]

اشتراک هفته نامه پرشین

خوانندگان محترم پارسی زبان،

چنانچه تمایل به اشتراک و دریافت هفته نامه پرشین دارید، می‌توانید جهت دریافت فرم اشتراک با شماره های 00447811000455 و 00442071935592 تماس گرفته و هزینه اشتراک خود را به حساب جاری شماره 109369 نزد بانک سپه شعبه بلوار کشاورز (کد 1395) به نام روزنامه دنیای اقتصاد (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه) واریز و رسید فرم را همراه با فرم اشتراک از طریق پست سفارشی به نشانی:
«تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شمال غربی میدان شعاع، پلاک 108، کدپستی 1585995611، اداره امور مشترکین هفته نامه پرشین» ارسال و یا به شماره 42710449 فکس نموده و روزنامه را در سراسر انگلستان و اروپا دریافت نمایید.

هزینه اشتراک ارسال از طریق پست انگلستان:

سه ماهه: 30 پوند

شش ماهه: 60 پوند 

یک ساله: 120 پوند

 توجه:

- تاریخ شروع اشتراک برای مشترکین، حداکثر یک روز پس از وصول درخواست مشترک به اداره امور مشترکین است.

- هزینه اعلام شده بابت یک نسخه است، در صورت درخواست تعداد نسخه بیشتر، خواهشمند است تعداد مورد نیاز را در قسمت مربوطه (در فرم) مشخص فرمایید.

- استادان دانشگاه و دانشجویان می‌توانند با ارسال کپی مدرک شناسایی یا کارت دانشجویی از تخفیف 10 درصدی هزینه اشتراک برخوردار شوند.

- رسید پرداختی پستی را تا پایان مدت اشتراک نزد خود نگه دارید.

- به مدارک ارسالی ناقص و بدون کدپستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- لطفا در صورت تغییر نشانی، کتبا امور مشترکین را مطلع فرمایید.

- خواهشمند است مبالغ واریزی را از طریق حواله تلفنی ارسال فرمایید.

- همکاران ما با تلفن‌های 2-42710450 در اداره امور مشترکین و 3-87762501 در روابط عمومی روزنامه دنیای اقتصاد ضمن پاسخگویی به سوالات شما آماده دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهاد از جانب شما هستند.

 اشتراک نسخه الکترونیکی هفته نامه پرشین

چنانچه تمایل به اشتراک و دریافت هفته نامه پرشین به صورت الکترونیکی دارید، لطفا اینجا را کلیک کنید.

اشتراک   هفته نامه پرشین Persian Weekly Subscription

                                                        

 
   


نام و نام خانوادگی  ..........................                                              ............................Name: آدرس: ...............................................                         .......................................Address:
کد پستی:  .........................................                      ........................................   Post Code:   تلفن: ............................                                                                   ..........................Tel: 
ایمیل: ..................................................              ........Email: ...........................................

اشتراک جدید   تمدید اشتراک     شماره اشتراک     .......................    از تاریخ: ........................

مدت اشتراک: یکسال    6 ماه 

Please indicate: New Subscription      Subscription renewal    
Subscription No. (if known) 
...........................
Subscription period:    One year □    6 Months        Start  date: ..........................

مبلغ  ........................ بابت هزینه اشتراک پرداخت شد:
   چک (پیوست)  کارت اعتباری   غیره  در این صورت مشخص بفرمایید به چه ترتیب:..............................

The amount of ............... is forwarded: 
Cheque     Credit Card: Visa    Master card    Switch     Delta

  *Card no :............................*Expiry data:........... *Start Date :.............
*Security Code :....... 
(آخرین سه شماره پشت کارت  ).        

*Issue no ..................... *Amount:...................*Other □ please specify


Payable to: Persian Weekly           (وجه اشتراک قابل انتقال است ولی قابل برگشت نمی باشد)

بهای اشتراک هفته نامه پرشین:

انگلستان یکسال   80    پوند- شش ماه   50   پوند

کشورهای منطقه EURO: یکسال 120 یورو - شش ماه 70 یورو 

کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای بالکان: یکسال 100 پوند - شش ماه 70 پوند (یا معادل آن)

سوئیس: یکسال 220 فرانک سوئیس - شش ماه 140 فرانک سوئیس

آمریکا: یکسال 180 دلار - شش ماه 100 دلار

کانادا: یکسال 200 دلار کانادا- شش ماه 160 دلار کانادا

سایر کشورها: یکسال 150 پوند - شش ماه 100 پوند (یا معادل آن)

UK: one year £80- 6 months £50

Euro Countries: one year €120- 6 months €70

Scandinavian/Balkan Countries: one year £100-6months £70 (or equivalent)

Switzerland: one year SFr 200- 6 months SFr 140

U.S.A. :one year US$ 180- 6 months US$ 100

Canada: one year CA$ 200- 6 months CA$ 160

Other Countries: one year £150 (or equivalent)- 6 months £100 (or equivalent).

Please note rates vary for institutions and companies

 

Please return to:
Persian Weekly paper

Tel: 020 8123 2357- Fax: 020 8455 4203

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید